Forfatter: Roberto Delzanno

Udgivet af: Roberto Delzanno

Udgivet: 2021

Antal sider: ca. 1.400

Fra forfatterens hjemmeside:

För första gången i den numismatiska historien publiceras boken över alla svenska silver och kopparmynt med värderingspriser. Titeln trycks i färg om totalt ca 1400 sidor (två volymer), inbuden, A4 i färg, 6 kg numismatiskt sprängstoff. Böckerna  katalogiserar samtliga rikssvenska mynt från vikingatid, medeltid och fram till idag, mynt präglade och utgivna i Sveriges besittningar (Tyskland & Baltikum) samt Hessen-Kassel under Fredrik I:s tid (1730-1751), dessutom ett urval kungliga såväl som personmedaljer. Genom att sammanföra fyra  samlarområden i en och samma katalog blir bilden över den svenska numismatiken tydlig.

SVERIGES MYNTBOK 995-2022 innehåller statistik över kända exemplar, dvs raritetsbeteckningar som baseras på en genomgång av flera tusen auktionskataloger under de senaste 50 åren.

Värderingspriserna i katalogen är baserade på uppnådda försäljningspriser från auktioner i Sverige och resterande delen av världen.

SVERIGES MYNTBOK 995-2022 innehåller ett flertal fördjupningsartiklar skrivna på tre språk: Svenska, Tyska och Engelska. Boken innehåller dessutom rikligt med förstoringar och detaljbilder med förklarande texter.

SVERIGES MYNTBOK 995-2022 omfattar följande
– Sverige 995-2022
– Vikingatid, medeltid, modern tid- Sveriges besittningsmynt 1561-1878
– Fredrik I Hessen-kassel 1730-1751
– Ett urval kungliga medaljer 1512 – 2019
– Ett urval personmedaljer 1512 – 2019
– Provmynt
– Felpräglingar
– Statistik på försäljningar
– Auktionspriser
– Raritetsinventering
– Fördjupande artiklar kring utvalda mynt på Svenska, Tyska och Engelska
– Detaljförstoringar med förklarande text
– Myntmästare, Myntgravörer, Myntorter, Kort historik
– Författare Roberto Delzanno
– Utgivare Roberto Delzanno
– Färg, ca 1400 sidor
– ISBN 9789163994685
– Nominerad till bästa myntbok i världen av IAPN!