Den Kgl. Mønts hjemmeside, hvor der både findes historiske oplysninger om møntvæsenet, samt information om alle de nuværende gyldige mønter og pengesedler i Danmark. Endvidere findes en omtale af pengesedlerne fra Færøerne.

Den Kgl. Mønts webshop henvender sig til møntsamlere og alle andre, som interesserer sig for danske mønter. I webshoppen er det muligt at købe erindringsmønter, møntsæt, cirkulationsmønter, samt danske og færøske pengesedler, der ikke har været i cirkulation.
På Nationalbankens webside finder du billeder af og information om alle danske tema- og erindringsmønter, cirkulationsmønter samt danske og færøske pengesedler.

DENAR TIL DALER – DANMARKS MØNTHISTORIE INDTIL 1550

Denne bog handler om pengenes historie i Danmark i de første 1.500 år af vores tidsregning. Fra de første mønter cirkulerer ind i det nuværende Danmark omkring år 150-100 f.Kr. indtil dalerens indførsel i midten af 1500-tallet.


Dansk Mønt
Her finder du den største samlede informationsmængde om danske mønter. Endvidere indeholder siden numismatisk litteratur og personalhistorie, samt oplysninger om pengesedler og medaljer. 


Frank Vedel’s Error Coin Showcase
Hjemmeside på engelsk med fejlmønter med udgangspunkt i danske mønter, men nu med mønter fra hele verden. Der er ca. 3400 billeder med individuelle beskrivelser af danske, amerikanske, andre udenlandske og antikke fejlmønter. Herudover er der billeder fra den tidligere møntproduktion på Den kongelige Mønt, fejlprægede danske og udenlandske tokens og medaljer, litteraturhenvisninger samt 211 billeder fra DNFs jubilæumsudstillinger på Nationalmuseet i København.

Som noget nyt er der 2 nye albums med fejlskårne indiske pengesedler og fejlperforerede amerikanske frimærker.

De fleste illustrationer er skannede, og resten er makrofotograferede.

Alt i alt har der været mere end 1,7 millioner klik på enkeltfotos, albums og photostream.


IAPN er International Association of Professional Numismatists. På foreningens hjemmeside finder du en oversigt over forenings medlemmer, auktionskalender samt publikationer udgivet af IAPN. 


FIDEM
Hjemmeside for medaljesamlere på engelsk.


Sønderjydske Nødpengesedler

http://www.Noedpenge.dk
Hjemmeside over Sønderjydske Nødpengesedler. Hjemmesiden katalogiserer 599 forskellige numre af nødpengesedlerne. Der er afbilledet 293 forskellige samt en stor del bagsider og ikke særskilt katalogiserede undernumre.


1 skilling 1771
En meget detaljeret hjemmeside over 1 skilling 1771. Indeholder alle kendte stempelkombinationer med masser af illustrationer og billeder.


Amagerlands Numismatiske Forening
Som den første møntklub i Danmark har Amagerlands Numismatiske Forening etableret en YouTube kanal. De første 7 videoer er offentliggjort og de drejer sig om kvalitetsvurdering af danske årgangsmønter. De har allerede været vist over 2.000 gange.