Foreningen stiftes

I 1885 var det tolv velmeriterede borgere, der på generalmajor C.T. Jørgensens indbydelse af 17. oktober samledes. De kendte hinanden godt og var besjælede af samme interesse – numismatikken og samling af mønter, medaljer, pengesedler, betalingstegn, poletter og lignende objekter. De dannede ”Møntsamlerforeningen, stiftet 27. november 1885” med C.T. Jørgensen som formand.

Væsentlige begivenheder

1885Indbydelse fra generalmajor C.T. Jørgensen om dannelse af en forening af møntsamlere.”Møntsamlerforeningen i Kjøbenhavn” stiftes.
1886Museumsdirektør C.F Herbst æresmedlem.
1888Vilhelm Bergsøe formand.
1889Navneændring til ”Den Numismatiske Forening i Kjøbenhavn”.Medalje til ære for C.T. Jørgensen.
1893Vilhelm Bergsøe, ”Danske Medailler og Jetons fra 1789-1891”.
1894Sophus Lindahl fremlægger medalje til ære for Vilhelm Bergsøe.Medalje fremstilles over C.F. Tietgen.
1897Vilhelm Bergsøe, ”Danske Medailler fra 1789-1892” XV tavler.
1898Ludvig Bramsen formand.
1905Navneændring til ”Numismatisk Forening i Kjøbenhavn”.
1909Medalje over Chr. Jürgensen Thomsen.
1914Johan G. Guildal formand.
1916Medlemmerne af ”Møntsamlerforeningen af 1896” optages en bloc.Numismatisk Forenings Medlemsblad Bind I, Nr. 1 udkommer (NFM).J.W. Wilcken formand.
1924Frederik Christensen formand.
1926H.H. Schou, ”Beskrivelse af Danske og Norske Mønter 1448-1814og Danske Mønter 1815-1923”.
1935Martin Petersen formand.Medalje over H.H. Schou og Frederik Christensen af Harald Salomon.Nordisk Numismatisk Union stiftes.
1936Sidste nummer af NFM, Bind XIV, Nr. 25 første nummer af Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad (NNUM). Nordisk Numismatisk Årsskrift (NNÅ), Bind 1.
1945Medalje for Georg Galster af Arno Malinowski.
1955Poul M. Proschowsky formand.
1959Georg Galster, ”Coins and History”.
1960Navneændring til ”Dansk Numismatisk Forening”.
1964Holger Hede, ”Danmarks og Norges Mønter”.
1967Leo Hansen formand
1971Medalje over Martin Petersen af Arno Malinovski.
1972Georg Galster, ”Unionstidens Udmøntninger”
1975Peter Hammerich formand.Medalje over Leo Hansen af Halfdan Rui.
1976Finn Rasmussen og Hjejl Resen, ”Numismatisk Index” Register til NFM og NNUM til 1970.
1978Medalje for Holger Hede af Harald Salomon.Første nummer af Numismatisk Rapport udkommer
1983Leo Hansen ”Danmarks Officielle Pengesedler”.
1985H.K.H. Prins Henrik protektor for Dansk Numismatisk Forening.Todages symposium med danske og nordiske foredragsholdere på Nationalmuseet.Dansk Numismatisk Forenings æresmedalje af E. Ellegaard Frederiksen indstiftes.Jørgen Steen Jensen ”Møntsamlere og Forskere – Dansk Numismatisk Forening 1885-1985”.
1990Preben Nielsen formand
1990Biblioteket på Sønder Boulevard erhverves.
1993Finn Grandt-Nielsen, ”Danske Billetter, Nødpengesedler 1807-16” (sammen med Odense Byes Museer). 
1994 Medalje for H.K.H. Prins Henrik, 60 år af Jan Petersen.
1996Peter Flensborg, ”Numismatisk Leksikon”.
1998Medalje for overinspektør Jørgen Steen Jensen 60 år af Trine Maria Høy.
1999Foreningen får egen hjemmeside.
2003DNF udgiver i samarbejde med John Gylling Weile materialet fra K.G. Kaabers mangeårige arbejde med borgerkrigstidens (1234 – ) mønter.
2003Medalje i anledning af H.K.H. Kronprins Frederiks deltagelse i Sirius Patruljen i Nordøstgrønland af Jan Petersen.
2003Medalje over H.K.H. Kronprins Frederiks deltagelse i Sirius patruljen i Østgrønland 2000
2004Sven Aagaard, Frederik III Kronemønt København.
2006Kasper G. Andersson, ”Til Folkets sande Gavn”. 
2009Næstformand Bent Petersen 75 år, unik medalje. 
2009Afholder Copenhagen Coin Fair for første gang
2010Formand Preben Nielsen 60 år, unik medalje 
2010  Medalje i anledning af Nordisk Numismatisk Union møde, formgivet af Torben Juul Hansen. 
2010Symposium i anledning af foreningens 125 års jubilæum.Medlemmer udstiller på Nationalmuseet.125 års jubilæumsmedalje designet af Torben Juul Hansen. 
2010Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager, ”Frederik 1’s søslinge 1524-1528. 
2011Sven Aagaard, ”Frederik III Guld- og Speciemønt 1648-1670”.
2017Frank Pedersen, “Christian den VII’s mønter 1766-1808/1812, Beretning om udmøntningerne”