GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25. maj 2018 trådte nye regler for persondata beskyttelse i kraft. I den anledning har bestyrelsen opdateret dokumentationen og retningslinjerne for behandling af personoplysningerne i Dansk Numismatisk Forening.

For medlemmer af Dansk Numismatisk Forening registreres nedenstående data:

Navn
Fødselsdato
Adresse
Telefonnummer
e-mailadresse
Bibliografi
Dato for indmeldelse, 
Relation til DNF
Kontingentbetaling

Oplysningerne gemmes med mindre medlemmet giver udtryk for ønske om at få data slettet i foreningens arkiv. 


For medlemmer af Dansk Numismatisk Forening og andre rekvirenter, som sælger numismatiske effekter eller abonnerer på tidsskrifter via Dansk Numismatisk Forening:

Navn
Adresse
Telefonnummer
e-mailadresse
Saldobevægelser
Bankkonto
Oplysningerne slettes når femte regnskabsår efter salget er udløbet. 
 


Bemærkninger:

Der er ifølge bestyrelsens opfattelse ikke i ovennævnte data nogle personfølsomme oplysninger. Medlemmerne kan til enhver tid få tilsendt de oplysninger, Dansk Numismatisk Forening har registreret om vedkommende.

Dataansvarlig for registreringen af persondata: Henning Ingemann Larsen.
Den Dataansvarlige kan kontaktes på e-mail: Kasserer Henning Ingemann Larsen