Dansk Numismatisk Forening blev stiftet 27. november 1885 i København af en kreds af møntsamlere under navnet Numismatisk Forening i København.

Ønsker du at være engageret og aktivt møntsamler, der til hele tiden følger med i hvad der sker på det numismatiske område i Danmark, giver et medlemskab i Dansk Numismatisk Forening mange fordele.


Medlemsfordele

Som medlem af Dansk Numismatisk Forening kan du deltage i Foreningens auktioner, købe numismatisk litteratur med rabat, benytte foreningens bibliotek og udveksle erfaringer med andre samlere. Som medlem modtager du også tidsskrifterne: Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad og Numismatisk Rapport med baggrundsviden, nyheder, auktionsomtaler og auktionslister.


Medlemsmøder

Foreningens medlemsmøder holdes i Bethesda, Rømersgade 17, København ved Israels Plads.

I forbindelse med medlemsmøderne holdes en auktion over numismatiske effekter. Inden auktionen er der eftersyn over auktionsmaterialet fra ca. kl. 18.15 til 19.00. Efter forenings­meddelelserne introduceres et numismatisk emne ved et kort foredrag eller videofremvisning.


Numismatisk Rapport

Dansk Numismatisk Forening udgiver sit eget tidsskrift: Numismatisk Rapport. I bladet bringes artikler med forskellige numismatiske relationer, foreningsmeddelelser, information om de danske møntauktioner, boganmeldelser og nyheder om mønter (indeks til Numismatisk Rapport). Der udkommer fire numre af Numismatisk Rapport pr. år.


Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad

I samarbejde med de øvrige medlemmer af Nordisk Numismatisk Union udgives et fælles Medlemsblad, der udkommer med fire numre om året. Bladet indeholder artikler, boganmeldelser og nyheder.


Fraktionsmøder

Samlere af pengesedler, primitive betalingsmidler og antikke mønter holder fraktionsmøder i Foreningens bibliotek Søndre Boulevard 65, København V. kl. 19.00 – 21.00


Møntkataloget

Efter Sieg’s møntkataloger blev lukket besluttede bestyrelsen at der fremover skulle være et møntkatalog på nettet. Det indeholder årgangsmønter, de nyeste konger før årgangsmønterne og DVI. Møntkataloget vil løbende blive udbygget, så det vil indeholde alle danske mønter.


Litteratur

Dansk Numismatisk Forening har en lang tradition for at udgive numismatisk litteratur. På de fleste af bøgerne får du en væsentlig medlemsrabat.


Medaljer

Dansk Numismatisk Forening har siden 1889 udgivet over 20 medaljer. Nogle af medaljerne kan stadig købes.


Dansk Numismatisk Forenings auktioner

Foreningen afholder auktioner i perioden september – maj. På auktionerne udbydes numismatisk litteratur, auktionslister, antikke mønter, mønter fra Danmark og de danske besiddelser, udenlandske mønter, pengesedler, medaljer, betalingstegn med videre. Kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union kan byde på Dansk Numismatisk Forenings auktioner.


Auktionseftersyn

Før hver auktion er der eftersyn af auktionsmaterialet i auktionslokalet fra ca. kl. 18.15 – 19.00.


Møntbørser

Dansk Numismatisk Forening har siden 2010 afholdt en stort årlig møntbørs med deltagelse af danske og udenlandske mønthandlere.


Love

Vedtaget 1. april 1905, 19. november 1919, 11. december 1922, 26. januar 1927, 27. november 1946, 26. november 1947, 26. oktober 1960, 7. december 1966, 6. december 1967, 10. december 1969, 11. december 1974, 14. september 1977, 9. december 1981, 24. oktober 1984, 30. oktober 1992, 4. november 1994, 2. november 2001, 3. november 2006, 2. november 2007, 31. oktober 2015, 29. oktober 2016.