Velkommen til Dansk Numismatisk Forening’s hjemmeside
Sidste nyt fra DNF

Anton Meybusch – Kongelig hofmedaillør – Præsentation

Bogens præsenteres for et begrænset antal onsdag den 28. oktober kl. 16.00 på restaurant La Rocca.

Tilmelding nødvendig: TILMELDING

Bogen kan købes ved præsentationen, på den efterfølgende generalforsamling på Bethesda eller ved at bestille den her på hjemmesiden.

Pris for medlemmer kun 300 kr.
Pris for ikke medlemmer 375 kr.


Numismatisk Rapport er på vej i din postkasse sammen med auktionslisten og NNUM.
Du kan bl.a. læse om:

 • En mønt har to sider – tanker omkring Christian 3.s udmøntning af 4-skillinge 1535
 • Kobbergryden hos “Rige Jacob” – 2-speciedaleren 1653
 • Stampes Numismagiske Univers

Husk du kan finde bladene under menupunktet: Aktuel – Numismatisk Rapport og Indeks


Auktion 564, 565 og 566

Så er de 3 næste auktioner lagt på hjemmesiden og der kan allerede nu bydes. Billeder kommer senere.

Auktion 565: Følgende lots er udgået og fremgår ikke af budlisten: 31, 38, 46 og 48


Anton Meybusch – Kongelig hofmedaillør

DNF udgiver sammen med Karsten Kold en ny bog omhandlende Anton Meybusch´ produktion og ansættelsesforhold.

Pris for medlemmer af DNF 300 kr.
Pris for ikke medlemmer 375 kr.

Kan forudbestilles her (forsendelse i Danmark 60 kr.) eller købes i forbindelse med præsentationen.


Auktion 561 – Rekordoverbud

Der var stor bydelyst og rigtigt mange brevbud på auktion 561. Overbud i forhold til opråbsprisen var denne gang rekordstore 375%. (Det skyldes nok at opråbsprisen var 50 kr. på alle lots).

Hammerslagspriserne er nu tilgængelig på hjemmesiden. Se her.


Auktion 562

Afholdes den 14. oktober kl. 19.00.

Brevbud modtages til og med 13. oktober kl. 18.00.

BEMÆRK: Lot 112 er udgået og fremgår derfor ikke af auktionslisten.


Auktion 563

Der er nu billeder af alle lots. Se her


Forholdsregler ved DNFs medlemsmøder så længe coronasmitten består:

Covid19 Covid-19 Virus - Gratis billeder på Pixabay
 • Ingen møder op, hvis de føler sig den mindste smule sløje
 • Alle vasker hænder eller bruger håndsprit straks efter ankomst til lokalet
 • Noter dit navn på den fremlagte mødeliste
 • Vis hensyn og hold afstand ved eftersynet. Find en ny plads når du er færdig med eftersynet. (de fleste mønter er vist på numismatik.dk)
 • Begræns køen ved afregningen efter auktionen og hold afstand
 • Der serveres ikke kaffe ved mødet. Medbring evt. selv drikkevarer (der må ikke nydes alkohol)
 • Bliver man testet positiv for Corona mindre end 14 dage efter mødet, skal formanden (eller et andet bestyrelsesmedlem) have det at vide omgående, så vi kan varsle de øvrige deltagere


Medlemsskab af DNF
flere muligheder

Kontingentet for medlemsskab har udviklet sig de seneste år – dels pga. vi gerne vil have flere yngre medlemmer – dels flere muligheder via internettet.

Webmedlem:
Vi tilbyder nu et meget billigt medlemsskab, hvor al kommunikation forgår elektronisk. Dvs. medlemsbladene kan læses og downloades via hjemmesiden og ikke sendes ud elektronisk (kan afhentes på medlemsmøderne). Dette medlemsskab koster kun 200 kr. om året.

Pt. har vi følgende typer af medlemsskaber:

 • Medlem 350 kr. (udland + 140 kr.)
 • Juniormedlem (under 18 år) 175 kr. (udland + 140 kr.)
 • Web-medlem 200 kr.
 • Junior web-medlem (under 18 år) 100 kr.

Derudover er der 1/2 kontingent for resten af medlemsåret, hvis du bliver indmeldt fra 1. februar.


1 skilling 1771

Vi har igen få eksemplarer af Frank Pedersens bog om 1 skilling 1771 til salg. Se mere under litteratur.

Se også denne hjemmeside med masser af interessant info om 1 skilling 1771: Tryk her


Generalforsamling 2020

FLYTNING: Bestyrelsen har valgt at flytte generalforsamlingen fra lørdag den 31. oktober til onsdag den 28. oktober kl. 19.00, som følge af aflysningen af Copenhagen Coin Fair.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent 2021 – 2022.
 6. Valg til Bestyrelsen. På valg er Henning I. Larsen, Torben J. Hansen og Michael Wagner Christiansen
 7. Valg af revisorer; Henrik Jensen og Kim Simonsen.
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest én måned inden generalforsamlingen


Møntbørs 2020 (Copenhagen Coin Fair)

AFLYSNING: Bestyrelsen har valgt at aflyse møntbørsen pga. af usikkerheden omkring store forsamlinger, antallet af mønthandler, der kan/vil komme samt antal besøgende. Vi håber at kommer stærks igen i 2021.


Litteratur

NEDSATTE PRISER: Vi har gennemgået priserne på litteratur til salg og sat priserne væsentligt ned for medlemmer på rigtigt mange bøger. Ligeledes er der indført gratis forsendelse, hvis beløbet overstiger 500 kr.


slider-563-001
slider-563-001
slider-563-018
slider-563-018
slider-563-003
slider-563-003
slider-563-029
slider-563-029
slider-563-017
slider-563-017
slider-563-033
slider-563-033
slider-563-060
slider-563-060
slider-563-062
slider-563-062
slider-563-037
slider-563-037
slider-563-005
slider-563-005
slider-563-035
slider-563-035
slider-563-021
slider-563-021
slider-563-049
slider-563-049
slider-563-042
slider-563-042
slider-563-061
slider-563-061
slider-563-082
slider-563-082
slider-563-078
slider-563-078
slider-563-025
slider-563-025
slider-563-039
slider-563-039
slider-563-084
slider-563-084
slider-563-090
slider-563-090
slider-563-066
slider-563-066
slider-563-032
slider-563-032
slider-563-024
slider-563-024
slider-563-027
slider-563-027
slider-563-019
slider-563-019
slider-563-004
slider-563-004
slider-563-036
slider-563-036
slider-563-083
slider-563-083
slider-563-056
slider-563-056
slider-563-007
slider-563-007
slider-563-016
slider-563-016
slider-563-052
slider-563-052
slider-563-046
slider-563-046
slider-563-044
slider-563-044
slider-563-079
slider-563-079
slider-563-038
slider-563-038
slider-563-022
slider-563-022
slider-563-058
slider-563-058
slider-563-020
slider-563-020