Velkommen til Dansk Numismatisk Forening’s hjemmeside
Sidste nyt fra DNF

Møntkataloget.dk er efterhånden blevet det sted man henviser til, når nye samlere skal kende værdien af mønter og af erfarne samlere. Vi kan se der dagligt er mellem 100 og 200 brugere af Møntkataloget. Det er vi rigtigt glade for, da det er et kæmpe arbejde at registrere og venligeholde møntkataloget.


Auktion 568 – 570

Brevbudsauktion

Som følge af Covid-19 situationen har bestyrelsen besluttet at møderne den 17. marts og 14. april aflyses. Mødet den 19. maj afventer regeringens tiltag omkring åbningen af Danmark og antallet der må forsamles.

Auktionerne gennemføres som brevbudsauktioner, med frist for brevbud til og med på auktionsdagen kl. 20.00.

Auktion 569 og 570 er nu tilgængelig på hjemmesiden.

VIGTIGT NYT

Vundne lots på auktion 568 – 569 sendes uden tillæg af forsendelsesomkostninger


Så er Numismatisk Rapport, NNUM og auktionslisten med de næste auktioner kommet på hjemmesiden.

Du kan bl.a. læse om:

  • Antikkens sidste møntserie
  • Danske pengesedler dumpet i Østersøen på vej til Christiansø
  • Medailler i brug som pynt

Hvis du har bedre mønter eller sedler til salg kan du med fordel indlevere dem til os – også selv om du ikke er medlem. Lige for tiden opnår vi gode priser på bedre lots.

Se mere her


2019 nr. 2

Små nyheder

Ny gammel udgivelse er nu tilgængelig på hjemmesiden – se mere under Aktuelt – Små nyheder


Anton Meybusch – Kongelig hofmedaillør – Præsentation

Bogen blev præsenteret for en mindre gruppe pga. Covid-19 på restaurant La Rocce. Her var der flotte taler fra Formanden og fra forfatter Karsten Kold, som bl.a fortalte om den spændende rejse med at lave materialet til bogen.

Bogen kan købes ved at bestille den her på hjemmesiden.

Pris for medlemmer kun 300 kr.
Pris for ikke medlemmer 375 kr.

Se anmeldelse af bogen her


Medlemsskab af DNF
flere muligheder

Kontingentet for medlemsskab har udviklet sig de seneste år – dels pga. vi gerne vil have flere yngre medlemmer – dels flere muligheder via internettet.

Webmedlem:
Vi tilbyder nu et meget billigt medlemsskab, hvor al kommunikation forgår elektronisk. Dvs. medlemsbladene kan læses og downloades via hjemmesiden og ikke sendes ud elektronisk (kan afhentes på medlemsmøderne). Dette medlemsskab koster kun 200 kr. om året.

Pt. har vi følgende typer af medlemsskaber:

  • Medlem 350 kr. (udland + 140 kr.)
  • Juniormedlem (under 18 år) 175 kr. (udland + 140 kr.)
  • Web-medlem 200 kr.
  • Junior web-medlem (under 18 år) 100 kr.

Derudover er der 1/2 kontingent for resten af medlemsåret, hvis du bliver indmeldt fra 1. februar.