Dansk Numismatisk Forening har stadig som et primært formål, ”at udgive numismatiske værker”. Udover dette forsøger foreningen også ved indkøb, at skaffe medlemmerne nem adgang til relevant litteratur.

Se også litteratursiden på ”Danmarks Mønt” http://www.danskmoent.dk/litt.htm

Dansk Numismatisk Forening har en lang tradition for udgivelse af numismatiske værker. Foreningens første formand generalmajor C. Th. Jørgensen udarbejdede en oversigt over danske mønter fra 1448 til sin egen tid. Og i 1888 udkom værket i bogform. Han skænkede senere restoplaget af bogen til Numismatisk Forening.
En anden af foreningens pionerer Vilhelm Bergsøe havde interessen rettet mod medaljer og jetons. Det resulterede i at foreningen i 1891 kunne udgive ”Danske Medailler og Jetons 1789 – 1892”. Værket blev få år efter suppleret med trykte illustrationer i form af 15 tavler.
Anden litteratur blev udgivet, og ved indgangen af det 20. århundrede var der en bred dækning af de danske numismatiske interesseområder. Departementschef Julius Wilcke udarbejde i årene 1919 – 1931 med syv udgivelser en imponerende historisk gennemgang af Danmarks møntvæsen, et arbejde som stadig er grundlag for mange af nutidens undersøgelse af danske mønter.
Direktør H. H. Schou påbegyndte en registrering af varianter af mønterne efter 1448, og i 1926 kunne Numismatisk Forening udgive prestigeværket ”Beskrivelse af Danske og Norske Mønter”.
I 1964 genoptog foreningen udgivelsen af litteratur med Holger Hedes, Danmarks og Norges Mønter 1541 – 1814 – 1963. Værket blev hurtigt udsolgt og er siden kommet i både en 2. og 3. udgave.