I Dansk Numismatisk Forening påbegyndte medaljefraktionen i 2003 en registrering af danske medaljer, der er fremstillet efter udgivelsen af Vilhelm Bergsøes ”Beskrivelse af danske medaljer og Jetons, 1798 – 1892”.

Der er tidligere gjort tiltag til en lignende registreringer og i de seneste år er der udkommet en række beskrivelser over medaljer fra enkelte kunstnere. Det arbejde vi har påbegyndt, har vi da også organiseret på den måde, at vi behandler én eller to kunstnere ad gangen. Herved følges også principperne i Georg Galsters værk fra 1936.

Såfremt du har kendskab til medaljer eller medaljører, som ikke er med på listen, eller har fundet fejl så send en mail til Foreningen på e-mail:  formand@numismatik.dk.