Formand

Preben Nielsen
Tlf. 2020 7816
email: formand@numismatik.dk

Har være medlem siden 1971, bestyrelsesmedlem siden 1987 og formand siden 1990. Er bl.a. ansvarlig for beskrivelse af auktionerne, auktionarius og møntbørsen.

Næstformand

John Lind
Tlf. 2070 8578
email: nyhedsbrev@numismatik.dk
email: litteratur@numismatik.dk

Har været medlem siden 2003 og bestyrelsesmedlem siden 2007. Er bl.a. ansvarlig for hjemmesiderne, udsendelse af nyhedsbrev, forsendelse af litteratur og Møntkataloget.dk.

Kasserer

Henning Ingemann Larsen
Tlf. 2533 7142
email: kasserer@numismatik.dk

Har være medlem siden 1978 og bestyrelsesmedlem siden 1988. Er bl.a. ansvarlig for medlemsopkrævning og regnskab.

Provinsrepræsentant

Birger Bentsen 
Tlf. 2027 4273
email: brevbud@numismatik.dk

Har være medlem siden 1978 og bestyrelsesmedlem siden 1993. Er bl.a. ansvarlig for modtagelse og afsendelse af brevbud og Møntkataloget. dk.


Sekretær

Lars Christensen
email: sekretaer@numismatik.dk

Har være medlem siden 2007 og bestyrelsesmedlem siden 2010. Er bl.a. ansvarlig for bestyrelsemøder – indkaldelse og referater.

Bestyrelsesmedlem

Mads Smedman
Tlf. 4036 1684

Har være medlem siden 1989 og bestyrelsesmedlem siden 2015. Er bl.a. ansvarlig for auktionsbeskrivelser og Møntkataloget.dk.

Bestyrelsesmedlem

Michael Wagner Christiansen
Tlf. 6052 3481

Har være medlem siden 2013 og bestyrelsesmedlem siden 2017. Er bl.a. ansvarlig for foredrag og Historiske Dage.

Bestyrelsesmedlem

René Villadsen
Tlf. 4056 8906

Har være medlem siden 2005 og bestyrelsesmedlem siden 2008. Er bl.a. ansvarlig for foreningens bibliotek, medaljefremstilling og Møntkataloget.dk.

Bestyrelsesmedlem

Torben Juul Hansen
Tlf. 3297 4393
email: num-rap@numismatik.dk

Har være medlem siden 1993 og bestyrelsesmedlem siden ?. Er bl.a. ansvarlig for Numismatisk Rapport, litteratur, auktionsbeskrivelser, auktionslister og medaljefremstilling.