Forfatter: Jan Bendix

Udgivet af: Danske Numismatisk Forening

Udgivet: 2023

Antal sider: 336 (flot og rigt illustreret)

Danmarks frimærkepenge – nødmønter brugt i 1940’erne

Smukt og “komplet” værk med henved 5.500 afbildninger
Jan Bendix er utvivlsomt et kendt navn for de fleste møntsamlere, der nok alle har mindst ét eksemplar af hans årlige udgivelse af Siegs Møntkatalog i deres litteraturbeholdning. Jan Bendix er dog tilsvarende kendt blandt frimærkesamlere, hvor han ligeledes har udgivet kataloger i mange år, og senest Dansk Posthistorisk Håndbog, et imponerende værk i 6 bind.

Danmarks Frimærkepenge er et katalog over de tusindvis af forskellige danske frimærkepenge, man kender til i dag – og med en fin introduktion, der samtidig sætter disse ind i en historisk kontekst.

Anmeldelse af Preben Nielsen

Dansk Numismatisk Forening udgav i oktober 2023 bogen ”Danmarks Frimærkepenge” med undertitlen Nødmønter brugt i Danmark i 1940’erne. Jan Bendix nævner i forordet, at bogen er en videreførelse af Jørgen Sømods kataloger fra 1975, 2005 og 2008. Disse er dog ”kun” med illustrationer i sort/hvid gengivelse, der er siden kommet 250 nye mærker med, således at der i alt nu er over 5.000 forskellige mærker når farvevarianterne medregnes.

Manglen på skillemønter i 1921 i forbindelse med Sønderjyllands genforening med de velkendte tobaksreklamer (det var andre tider!) omtales kort, inden der given en oversigt over andre nødmønter.

Selve kataloget er opstillet efter udstedernes geografiske hjemsted i alfabetisk rækkefølge. Det går således fra Aabenraa til Østermarie. Derefter en række mærker uden hjemsted, med diverse propagandatryk, falske- og spøgefulde-frimærkepenge, samt nogle tilgodehavendebeviser fra tiden.

Hvordan man ønsker at tilrettelægge sin samling af frimærkepenge, er jo op til den enkelte. Der kan både være en tilgang efter geografiske, erhvervsmæssige eller familiære relationer.

Med tilknytning til Amager findes tre mærker fra Dragør og to mærker fra Christianshavn. Mens der fra København S. findes mere end 50 navne på varer, firmaer og foreninger (side 173-186). Med teksten ”Køb Deres Sko Holmbladsg. 44” er noteret ikke mindre en 60 numre i alt med farve og typografi varianter. Har mærkerne mon været brugt til køb af brudesko?

I en så omfattende katalogisering kan det ikke undgås, at der er nogle punkter, som man selv ville havde gjort anderledes. På side 118 er der for Schønbergske kun givet 1 nummer hvor der er vist 3 farver i modsætning til de øvrige mærker, hvor hver farve oplistes.

Sidst i bogen er der et fyldigt register med firmanavne og bynavne. Kataloget kan varmt anbefales.