Forfatter: Karsten Kold

Udgivet af: Danske Numismatisk Forening

Udgivet: 2020

Antal sider: 320 (flot og rigt illustreret)


Anmeldelse af Niels Stampe:

Nyt pragtværk

fra Dansk Numismatisk Forening – om en ’beskeden’ medaillør

Wau for et flot værk! Det gælder både bogens fremtoning og ikke mindst dens indhold. Det tør bemærkes, at sjæl- dent har en tørvetriller som denne anmelder med større interesse læst en bog om medaljer i det hele taget og slet ikke om ’danske’ medaljer som i denne bog. Værket for- binder alle af forfatteren beskrevne medallier i forbindelse til de kongelige og en del af samfundets elite i tre lande, hvor Anton Meybusch havde sit virke – i hovedstæderne Stockholm, Paris og København. At der også bliver tilsat historiske hændelser, gør bare værket ekstra interessant.

Man kan tydeligt mærke, at forfatteren og samleren, Karsten Kold, brænder for emnet, som han har brugt ti år på og med mange studierejser for at finde sjældne og ukendte medallier og oplysninger om, hvorfor de hav- nede, hvor de gjorde, og ikke mindst forordninger om, hvorfor der skulle forfærdiges medaljer, skrivelser frem og tilbage mellem konger, dronning og myndigheder, for- handlinger om rejsetilskud, om løn og meget mere.

Hvor Karsten Kold stod på bar bund, har han formået at komme i kontakt med dygtige og vidende personer inden for museer og administrationer, som kunne hjælpe ham med at finde oplysninger, som han kunne bruge som baggrundsmateriale for medaljerne og de personer, som er foreviget. Der er passager, hvor der trods store anstren- gelser, stadig mangler oplysninger. Her er forfatteren ikke bange for at komme med sine egne formodninger med forventet respons, hvis andre studier kan bidrage med at fuldende billedet.

Med så mange forbindelser, som Kold har haft, må han have fået mange personlige oplevelser. I min optik hører sådanne til de største glæder ved at samle, og de må også have givet Kold ekstra incitament i hans søgen efter så mange fakta som muligt.

Som så mange andre startede Kold med at samle på mønter i 1960’erne. Lige som de fleste af os begyndte det med årgangsmønter. Da det blev for trivielt, prøvede han sig frem med ’lidt af hvert’, indtil han faldt over Frederik

IV’s 8 skillinger, hvor der var store variationer i portræt- terne fra møntstederne i Norge, Danmark og i Glückstadt. Endda til rimelige priser. Senere forelskede han sig i bl.a. Christian V’s to krone 1693, som betog ham med både præg og udførelse af motivet. Det førte igen til en inte- resse for både guld- og sølvmønter samt medaljer, præget af medaillør Anton Meybusch. I den forbindelse fandt han ud af, at Meybusch også havde arbejdet i Sverige og i Frankrig.

Meybusch er sandsynligvis født 1645 som søn af en Ratsherre i Essen, og han døde i København 1702. Han får arbejde i Stockholm og gifter sig med en velhavende enke, hvis mand havde været guldsmed. Efter en årrække, hvor han ikke syntes at han fik de arbejder, som han mente hans talent rakte til, flyttede han i 1684 til Paris efter en invitation om at blive medaillør i Louis XIV’ tjeneste. Her var familien kun i tre år, fordi den tilhørte en trosretning, som ikke var velset i Frankrig.