WEB-medlemsskab

  • Post author:
  • Post published:23. maj 2020
  • Post category:Nyheder

Bliv web-medlem i DNF. Et web-medlemsskab koster kun 200 kr. pr. år mod normalt 350 kr. Med et web-medlemskab har du de samme muligheder for at deltage i foreningens arrangementer og auktioner som almindelige medlemmer. Men i stedet for at modtage medlemsblade og auktionslister pr. post henter du dem selv fra vores hjemmeside eller kan hente dem på medlemsmøderne.
Ændring af dit medlemsskab til web-medlem sker ved at sende en mail til kasseren