Medaljeoversigten vil løbende blive suppleret med detaljeret beskrivelse samt billeder af de enkelte medaljer. Opdateret 29. januar 2023.

Søg
 
Vælg side: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Fundet 3.091 medaljer
 
Foto Gruppe År Medalje Medaljør Reference
2 person ? Klaus Knudsen Hugo Erich Mauer
2 person ? M. Therkildsen Gunnar Jensen
8 belønning ? Georg Brandes prismedalje Lily Troelsø Borring
6 samler 1040 Hardeknud Danmarks og Englands Konge anonym
6 samler 1520 Christiern 2., sveriges regenter
3 erindring 1614 Sjællandske Livregiment anonym
5 forening 1642 Rundetårn anonym
2 person 1677 Niels Juel Bent Jensen
2 person 1677 Niels Juel anonym
5 forening 1749 Marmorkirken anonym
2 person 1781 Johannes Ewald
2 person 1784 Henrik Gerner Sophus Lindahl TH 14, 2512
7 kunst 1785 Christianshavn Brøstes Gaard Frode Bahnsen ThB 69
7 kunst 1785 Christianshavn P Brøste Potters Gaard Frode Bahnsen ThB 70
2 person 1819 Hinrich J. Rink Claes Lorentzen/ jens Rosing NNUM 1961, 3 47
9 andet / emblem 1826 Lykkemønt, D. Borellos Eftf. N.H. & Co
2 person 1841 Heine Salomon Alsing H 33, 1253
9 andet / emblem 1843 Kjøbenhavns Sommer Tivoli
2 person 1847 Franz Nachtegall Sophus Lindahl H 33, 1319
3 erindring 1847 Carlsberg Grundlagt anonym
3 erindring 1847 Carlsberg Stiftet anonym
3 erindring 1847 Carlsberg Stiftet anonym
2 person 1848 Steen Stensen Blicker LKO
2 person 1849 M Skjelderup Lind 89
3 erindring 1858 Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole D 206
3 erindring 1861 Ringsted Friboligen anonym
3 erindring 1864 Fregatten Jylland 9. Maj 1864 anonym
5 forening 1864 1. Regiment anonym
4 sport 1866 Københavns Roklub anonym
5 forening 1866 Conditorforeningen Lind 537
2 person 1870 H.V. Mansfeld Büllner Br 16914
4 sport 1870 Aalborg Våbenbrødre Lind 424
2 person 1872 Is. Glückstadt Sophus Lindahl TH 14, 2513
2 person 1875 Hans Christian Andersen 1808 - 1875 anonym
3 erindring 1875 Folkets kiærlighed min Styrke - Frederik 7. anonym
5 forening 1875 Foreningen til Dyrenes Beskyttelse Sophus Lindahl H 33, 1094
5 forening 1875 Københavns Ølhandlerforening D 207
5 forening 1879 Opfostringshusforeningen Lind 538
2 person 1881 Carlsberg 1881
9 andet / emblem 1881 Lykkemønt, W. Hedemann - Lund N.H. & Co
9 andet / emblem 1882 Haslev og Omegns Håndværkerforening anonym
2 person 1884 Caroline Frederikke Bruun Sophus Lindahl Br 16810
2 person 1884 Ludvig Holberg I Throndsen H 33, 1271
2 person 1884 Ludvig Holberg I Throndsen H 33, 1272
2 person 1884 Niels Hoffmeyer Sophus Lindahl Br 16875, BR net
2 person 1885 10. 25. october (J.B.S. Estrup) anonym
3 erindring 1885 Gl. Carlsberg Aftappere Lind 417
2 person 1886 Chresten Berg
3 erindring 1886 Sønderborg Frivillige Brandværn
5 forening 1886 Møenboforeningen anonym
5 forening 1886 Mønboforeningen anonym
3 erindring 1887 Glamsbjerg, udstilling Lind 311
4 sport 1887 Aalborg, Broderlige Skydeselskab Lind 425
5 forening 1887 Møens Høireforening anonym
3 erindring 1888 15. nov. 1863-1888 anonym
3 erindring 1888 D.P.F. 14. Juni anonym D 208
3 erindring 1888 DPF
4 sport 1888 Københavns Athllet-Klub D 631
5 forening 1888 Den Gjensidige Arbejderforening D 202
9 andet / emblem 1888 Bähnkes Kathrinebjerg eddike, Højeste udmærkelse København 1888 anonym
1 kongelige 1889 Christian 9. - blank
1 kongelige 1889 Christian 9. / stjerne
2 person 1889 Lauritz Schrøder Dragsted Br 16961
3 erindring 1889 D.K.K.F. Nibe D 209
5 forening 1889 Dansk Fotografisk Forening Sophus Lindahl
5 forening 1889 Dansk Lokomotivfører- og Fyrbøderforening Lind 536
5 forening 1889 Nibe & Omegn konservative Klub anonym
6 samler 1889 Esbjerg mønt, Treenighedskirken anonym
3 erindring 1890 Håndværkerfesten Nakskov anonym
3 erindring 1890 Vald. Marck anonym
4 sport 1890 Handelsstandens Athlet Klub D 632
5 forening 1890 Gedser, Skjelby Gjedesby Høireforening anonym
5 forening 1890 København, Håndværkerforeningen 50 år Lind 382
5 forening 1890 Skjelby Gedesby Høireforening anonym
5 forening 1890 Vejle tekniske selskab anonym fs = Bgs 571?
2 person 1891 N.J. Fjord Sophus Lindahl H 33, 1217
2 person 1891 P. Holten Br 16880
4 sport 1891 Skydning Lind 420
4 sport 1891 Aalborg Gymnastikpræsentation Lind 458
5 forening 1891 Sangforeningen Brage Lind 542
2 person 1892 H.C. Andersen Hanson GB 3
4 sport 1892 Københavns Fodsportsforening D 647
4 sport 1892 Mors Skydning Lind 445
4 sport 1892 Ribe Amt skytteforening 25 år Lind 456
4 sport 1892 Sorø Amts Skytteforening Lind 447
4 sport 1892 Aalborg Amts Skytte ærespræmie Lind 427
5 forening 1892 Almindelige danske Gartnerforeninger Gunnar Jensen
5 forening 1892 Håndværkerforeningen 1867-92 anonym D 211
1 kongelige 1893 Christian 9.s besøg i London Frank Bowcher
2 person 1893 Carstensen & Lumbye Georg Schmahlfeld Br 16479
2 person 1893 Carstensen & Lumbye v. B.
2 person 1893 Joh. Carøe Br 16820, H 33, 1184
2 person 1893 Pauline og Martin Heymann Br 16873
2 person 1893 Peter F. Heering Br 16864, H 33, 1252
3 erindring 1893 Det tekniske Selskab 50 år A. Dragsted H 33, 804
3 erindring 1893 Invalidefesten København A. Dragsted
3 erindring 1893 Invalidefesten, København Dragsted Br 16477
3 erindring 1893 Isenkræmmerne 200 år Lind 254
3 erindring 1893 Kristelige Ynglinge 24-25/5 anonym D 217
3 erindring 1893 København Invalidefest A. Dragsted Lind 257
3 erindring 1893 Nakskov, Smør og Osteudstilling Br 16480
3 erindring 1893 Rasmussen & Schwartz Odense NH&Co
3 erindring 1893 Ringkøbing Amt, udstilling W 233
3 erindring 1893 Skamlingsbanken festen anonym Lind 255
3 erindring 1893 Skjælskør, udstilling 23 mm
3 erindring 1893 Skælskør, udstilling 45 mm A. Dragsted D 214
3 erindring 1893 Udstilling i Chicago Christesen & Schmahlfeld D 460
4 sport 1893 Athlet Klubben Hermod lille Lind 499
4 sport 1893 Athlet Klubben Hermod stor V. Holck Lind 498
4 sport 1893 Athlet Klubben Vega Lind 500
4 sport 1893 Athletklubben Hermes V. Holck D 642
4 sport 1893 Bowler præmie Lind 422
5 forening 1893 IOOF i København anonym
5 forening 1893 Præstø Vælger Forening anonym
5 forening 1893 Saxkøbing industriforening anonym
1 kongelige 1894 Christian 9. & Louise - 8 november
1 kongelige 1894 Kronprinsparret sølvbryllup H 33, 806
1 kongelige 1894 De fire kongers forening
1 kongelige 1894 Krp. Frederik & Louise sølvbryllup anonym
1 kongelige 1894 Krp. Frederik & Louise sølvbryllup anonym
1 kongelige 1894 Krp. Frederik & Louise sølvbryllup anonym
2 person 1894 A.N. Dragsted A. Bang og J. Dahl W 285
2 person 1894 C.F. Tietgen Sophus Lindahl NFM III s 83
2 person 1894 C.F. Tietgen, Handelshøjskolen W 340
2 person 1894 J.B.S. Estrup Harald Conradsen
2 person 1894 Laurids Skau
2 person 1894 Vilhelm Bergsøe Sophus Lindahl
3 erindring 1894 Frihavnens indvielse Lind 261
3 erindring 1894 Helsingør, udstilling anonym Br 16485
3 erindring 1894 Invalidefesten A. Dragsted D 221
3 erindring 1894 Kolding, Mælkeriudstilling Br 16486
3 erindring 1894 M.P. Larsen Randers D 451
3 erindring 1894 Nykøbing Falster, Industri og Landbrugsudstilling Sophus Lindahl D 222
3 erindring 1894 Nykøbing Falster, Mælkeri udstilling Lind 336
3 erindring 1894 Randers Landmandsforsamlingen A.F. Tvendstrup H 33, 807
3 erindring 1894 Randers Landmandsforsamlingen Conradsen H 33, 810
3 erindring 1894 Århus, Jysk Landboforening Georg Schmahlfeld H 33, 809
4 sport 1894 5. Danske Skytte og gymnastikfest Lind 448
5 forening 1894 Holbæk Håndværkerforening anonym
5 forening 1894 Randers Landmandsforsamlingen, 35 mm Br 16488
9 andet / emblem 1894 N. Hansen & Co, Kjøbmagergade 44 N.H. & co
3 erindring 1895 Invalidefesten København, Odense, Århus Dragsted H 33, 811
3 erindring 1895 Kieler Kanalen C. Jürgum & E. Treffz
3 erindring 1895 Nykøbing F anonym
3 erindring 1895 Nykøbing Falster NH & Co Lind 339
3 erindring 1895 Nykøbing Falster, Industri- og Landbrugsudstilling Sophus Lindahl H 33, 813
3 erindring 1895 Søllested anonym
4 sport 1895 Athletklubben Vega 1/5 D 634
4 sport 1895 Atletklubben Dan Heimbürger
4 sport 1895 Nykøbing Fodsportsforening D 655
4 sport 1895 Svendborg Athlet Klub D 640
4 sport 1895 Bornholm Skytteforening Lind 457
4 sport 1895 Bornholm Skytteforening, 25 år Lind 443
4 sport 1895 Københavns Skytteforening, Absalon D 558
4 sport 1895 Viborg Amts Skytteforening D 588
5 forening 1895 Dania Göteborg anonym
5 forening 1895 Danmarks Kaninavlerforening anonym
5 forening 1895 Journalistforeningen København anonym
5 forening 1895 Nykøbing F Fodsportsforening anonym
2 person 1896 I.C. Jacobsen, Bayersk øl
2 person 1896 J. Carl Jacobsen Julius Vilhelm Schultz W 307, H 33, 1287
2 person 1896 Julius Thomsen L. Frølich og Saabye W 335
2 person 1896 Julius Thomsen Gunnar Jensen/saabye og Lorentz Frølich Br 16970
3 erindring 1896 Biavls og fjerkræudstilling
3 erindring 1896 Carsberg 25 års jubilæum Jules Clément Chaplain W 234
3 erindring 1896 Hvalsø & Omegn anonym
3 erindring 1896 Kolding, Industri- og Landbrugsudstilling Sophus Lindahl H 33, 816
3 erindring 1896 Aalborg, Jyske Landboforening Georg Schmahlfeld H 33, 815
4 sport 1896 Athlet Afdeling Odense Lind 501
4 sport 1896 Athletklubben Frem D 636
4 sport 1896 Malmø gymnastik og Fæhl-Klub D 463
4 sport 1896 Nordslesvig Hjulridderlaug D 671
4 sport 1896 Nordslesvigs Hjulridelag Lind 517
4 sport 1896 Nordslesvigske Hjulriderdag anonym
4 sport 1896 Københavns Skytteforening
2 person 1897 Eric Ruuth, Höganæs Sophus Lindahl D 508a
2 person 1897 Valdemar og Kirstine Marck Sophus Lindahl Br 16915
3 erindring 1897 Eskildstrup, udstilling anonym Lind 341
3 erindring 1897 Höganes 100 år Sophus Lindahl Lind 263
3 erindring 1897 I.L.F. 1872-97 D 227
3 erindring 1897 Kolding, udstilling Br 16501
3 erindring 1897 Varde, udstilling Sophus Lindahl Br 16502
3 erindring 1897 Århus, Jydske Landboforening Georg Schmahlfeld H 33, 817
3 erindring 1897 Århus, Jydske Landboforening,Jubilæumsskue anonym
3 erindring 1897 Århus, Jyske Mejeriforeninger Georg Schmahlfeld H 33, 818
4 sport 1897 Idrætsklubben Co On D 621
4 sport 1897 C.C.R. Fyen D 668
5 forening 1897 Dansk Kennelklub Sophus Lindahl D 226
5 forening 1897 Foreningen af jyske Landboforeninger
5 forening 1897 Jernstøberiforeningen anonym
5 forening 1897 København Dansk Kennelklub
5 forening 1897 Opfostringshusforeningen Lauer
7 kunst 1897 ung mand og kvinde Gunnar Jensen
1 kongelige 1898 Christian 9. 80 år AVS / Gunnar/Lorentz Frølich Jensen
1 kongelige 1898 Christian 9. 80 år, 43 mm Br 16505
1 kongelige 1898 Dr. Louises død J. Vernon Br 16506
2 person 1898 Julius Thomsen Gunnar Jensen
3 erindring 1898 1848 Erindringsmedalje
3 erindring 1898 Holbæk, udstilling Br 16510
3 erindring 1898 Kalundborg Udstilling Lauer D 230
 
Vælg side: [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Fundet 3.091 medaljer

Litteraturliste

ForkortelseLitteraturTitelUdgivet
BRBruun Rasmussen Auctioneers
BR NetBruun Rasmussen Netauktioner
DDragsteds samling, 2.12.1999
ERElse RasmussenHarald Salomonuden år
GBGaston BraboNumismatisk Rapport tillæg til nr. 60juni 1999
HHornung's Møntauktioner
KBKirsten BendixenHarry Elstrøm
LEBL. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling1928
LindLæge Lind, Auktion 5.2.1912
LSLars StævnsborgKongeriget Danmarks ordener, medaljer og hæderstegnFrederiksberg 2005
MSNMøntsamler Nyt 1971-
QXLQXL Netauktioner
THThomas Høiland Auktioner A/S, 1998-
TH NetThomas Høiland Netauktioner
ThBThyger BuskNumismatisk Rapport 52, 1997
FHFlemming HansenChristianias Betalingsmidler m.m. 1971 - 2005Albertslund 2005
SFSamler Forum
WJ. Wilcke Auktion 5/3 1946